مهری بهرام بیگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰مترجمی زبان فرانسهدانشگاه علامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۵آموزش زبان فرانسهدانشگاه تربیت مدرس
دکتری۲۰۰۹موزش زبان فرانسهدانشگاه اکس مارسی ۱

سوابق اجرایی

 1. از ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۷ دبیر گروه زبان و ادبیات فرانسه «سمت».
 2. از ۱۳۷۵ تا کنون عضو هیات علمی سازمان «سمت».
 3. از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ دبیر شورای نظارت و تصویب کتاب «سمت».
 4. از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ معاون مدیر پژوهشی «سمت».
 5. از ۱۳۸۷ تا کنون مدیر گروه پژوهشی زبان فرانسه «سمت».
 6. از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ معاون مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت».
 7. از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ عضو شورای پژوهشی «سمت».
 8. از ۱۳۹۰ عضو کارگروه پژوهشی «سمت».
 9. از مرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱ رئیس بخش ترجمه مرکز تحقیق و توسعه «سمت».
 10. از ۱۳۹۱ تا کنون رئیس کارگروه تدوین آیین‌نامه‌های پژوهشی سازمان «سمت».
 11. از ۱۳۹۳ عضو شورای مشورتی مرکز تحقیق و توسعه «سمت».
 12. از ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴مدیر گروه امور هیئت علمی «سمت».
 13. از ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ مدیر گروه نشستهای علمی «سمت».
 14. از شهریور  تا اسفند ۱۳۹۶ معاون پژوهشکده تحقیق و توسعه "سمت".
 15. از آبان ۱۳۹۶ مدیر دفتر نشستهای علمی پژوهشکده " سمت".
 16. از اسفند ۱۳۹۶ مدیر گروه زبانهای خارجی " سمت".
 1. تقدیر نامه برای تهیه اولین فهرست انتشارات «سمت» ۱۳۷۱  از معاون محترم اجرایی وقت.
 2. تقدیر نامه برای برگزاری سخنرانی پروفسور پلا، استاد دانشگاه مارک بلوخ استرازبورگ به عنوان دبیر علمی اجرایی تحت عنوان ارتباط دستور و زبان شناسی ازمعاون پژوهشی وقت سازمان.
 3. لوح تقدیر به مناسبت رونمایی از هزار و پانصدمین کتاب سمت از رئیس سازمان.
 4. تقدیر نامه برای ادای وظایف علمی-اجرایی در دوران تصدی معاونت مرکز تحقیق و توسعه سمت از رئیس سازمان.
 5. تقدیر نامه برای راه اندازی واحد ترجمه سازمان از معاون پژوهشی سازمان.
 6. تقدیر نامه به مناسبت برپایی و برگزاری مراسم گرامی داشت " وحدت حوزه و دانشگاه" و رونمایی از دو کتاب ارزشمند آیت الله جوادی آملی با عنوان های فطرت و معاد به عنوان دبیر ستاد اجرایی از ریاست محترم سازمان.
 7. تقدیر نامه به دلیل خدمات صادقانه و حضور مسئولانه و متعهدانه در زمان معاونت پژوهشکده از ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر  احمد احمدی.
 1. وقایع‌نگاری در دانشگاه الزهرا(س))