زهرا ابوالحسنی چیمه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مترجمی زبان انگلیسیآزاد
کارشناسی ارشد۱۳۷۵زبان شناسیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۱زبان شناسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمتعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

۱. مدیر پژوهشی و ارزشیابی «سمت» به مدت دو سال و نیم از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷؛

۲. مدیر گروه پژوهشهای زبان، پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت»؛

۳. مدیر پژوهشی و ارزشیابی سمت برای دوره دوم از مهر ماه ۱۳۹۸ تاکنون؛

۴. رییس پژوهشکده از شهریور ۱۳۹۹ تا کنون.

 

 

۱. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای دبیری علمی اولین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۸۵؛
۲. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای مدیریت حوزه پژوهشی؛
۳. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای مدیر نمونه، ۱۳۸۶؛
۴. دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای پژوهشگر برتر، ۱۳۹۶.

 

۱. در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری زبان شناسی همگانی و نیز گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از سال ۱۳۸۱ تا کنون در دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، الزهرا و علوم و تحقیقات و آزاد تهران شمال.
درسهای تخصصی زبان‌شناسی شامل:
اصول دستور زبان/ نحو/ ساخت زبان فارسی/ دستور گشتاری/ شیوه استدلال نحوی؛
جامعه‌شناسی زبان/ گویش‌شناسی؛
تاریخ زبان‌شناسی/ مطالعات زبان‌شناسی در جهان اسلام؛
تجزیه و تحلیل گفتمان/ معنی‌شناسی/ نشانه شناسی؛
اصول و نظریه‌های ارزشیابی و آزمون سازی.


۲. در مقطع کارشناسی در رشته‌های زبان انگلیسی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱، در دانشگاههای صنعتی شریف، الزهرا و آزاد اسلامی
درسهای زبان انگلیسی عمومی و تخصصی و نیز مبانی زبان‌شناسی برای رشته‌های علوم اجتماعی و کتابداری.


۳. استاد اعزامی از سوی وزارت علوم به دانشگاه چارلز پراگ از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، درسهای زبان شناسی و زبان فارسی

۱. دبیر علمی اولین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی (با همکاری یونسکو و شورای عالی اطلاع‌رسانی)، مرکز تحقیق «سمت»، دی ماه ۱۳۸۵؛

۲. دبیرعلمی همایش ملی ادب کلامی و اجتماع به همراه بهروز محمودی بختیاری، فروردین ۱۳۹۶؛

۳. برگزارکننده سمینار باختین و زبان‌شناسی در دانشگاه آزاد، تهران شمال، اردیبهشت ۱۳۹۶.   

۴. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ مدیر پژوهشی و ارزشیابی «سمت؛

۵. از سال ۱۳۸۲ تاکنون عضو هیأت علمی گروه زبان‌شناسی؛

۶. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ عضو هیأت تحریریه مجله سخن سمت؛

۷. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ عضو گروه فارسی بین‌الملل؛

۸. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ مدیر گروه زبان‌شناسی؛

۹. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ عضو گروه پژوهشی مطالعات کتاب درسی دانشگاهی؛

۱۰. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مدیر بخش انگلیسی معاونت بین‌الملل؛

۱۱. عضو شورای راهبردی اروپای شرقی بنیاد سعدی؛

۱۲. مدیر گروه پژوهشهای زبان، پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» به مدت یک سال؛

۱۳. عضو کمیته علمی و داوری همایش واکاوی منابع آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی زبانان، ۱۳۹۵؛

۱۴. عضو کمیته علمی و داوری همایش language contact & language change, دانشگاه گوته، آلمان، ۲۰۱۷؛

۱۵. مدیرگروه مطالعات کتاب درسی، از سال ۱۳۹۵ تاکنون.

۱. نحو

۲. جامعه‌شناسی زبان

۳. نشانه‌شناسی فرهنگی

۴. آموزش زبان‌فارسی به غیرفارسی زبانان

سوابق پژوهشی

۱ . ترجمه متون علمی فارسی، ۱۳۸۳؛

۲. تالیف کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۸۵؛

۳. تالیف کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۹۴؛

۴. مبانی زبانی تألیف کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۹۶؛

۵. مبانی فرهنگی تألیف کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۹۶؛

۶. مبانی زبان گفتاری فارسی، ۱۳۹۶.

۱. دبیر علمی اولین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی (با همکاری یونسکو و شورای عالی اطلاع رسانی)، مرکز تحقیق «سمت» دی ماه ۱۳۸۵؛

۲. دبیر علمی همایش ادب کلامی و اجتماع به همراه بهروز محمودی بختیاری، فروردین ۱۳۹۶.

۱. سردبیر مجله علمی و پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی از سال ۱۳۹۷ تاکنون؛

۲.عضو هیأت تحریریه مجله روان‌شناسی فرهنگی از ۱۳۹۷ تاکنون؛

۳. عضو تحریریه فصلنامه هنر و زبان؛

۴. سردبیر تخصصی مجله پازند، نشریه علمی زبان، سال ۱۱ شماره۴۲ و ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۴؛

۵.سردبیر مجله تخصصی سخن سمت در حوزه مطالعات کتاب دانشگاهی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶.

 

۱. انجمن زبان‌شناسی