زهرا ابوالحسنی چیمه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مترجمی زبان انگلیسیآزاد
کارشناسی ارشد۱۳۷۵زبان شناسیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۱زبان شناسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

1. مدیر پژوهشی و ارزشیابی «سمت» به مدت دو سال و نیم از 1385تا 1387

2. مدیر گروه پژوهشهای زبان، پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت».

 

1.    دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای دبیری علمی اولین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی، ۱۳۸۵.
2.    دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای مدیریت حوزه پژوهشی.
3.    دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای مدیر نمونه، ۱۳۸۶.
4.    دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان برای پژوهشگر برتر، 1396.

 

در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری زبان شناسی همگانی و نیز گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از سال 1381 تا کنون. 1
در دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، الزهرا و علوم و تحقیقات و آزاد تهران شمال.

درسهای تخصصی زبان شناسی شامل:
اصول دستور زبان/ نحو / ساخت زبان فارسی / دستور گشتاری/ شیوه استدلال نحوی
جامعه‌شناسی زبان / گویش شناسی
تاریخ زبان‌شناسی/ مطالعات زبان شناسی در جهان اسلام
تجزیه و تحلیل گفتمان / معنی شناسی/نشانه شناسی
اصول و نظریه‌های ارزشیابی و آزمون سازی
2.    در مقطع کارشناسی در رشته¬های زبان انگلیسی از سال 1375 تا 1381.
در دانشگاههای صنعتی شریف،  الزهرا و آزاد اسلامی. درسهای زبان انگلیسی عمومی و تخصصی. و نیز مبانی زبان شناسی برای رشته‌های علوم اجتماعی و کتابداری.
3.    استاد اعزامی از سوی وزارت علوم به دانشگاه چارلز پراگ ازسال 1389تا 1392. درسهای زبان شناسی و زبان فارسی.

 

 1.     دبیر علمی اولین همایش بین‌المللی کتاب درسی دانشگاهی (با همکاری یونسکو و شورای عالی اطلاع‌رسانی)، مرکز تحقیق «سمت»، دی ماه ۱۳۸۵.
 2.  دبیرعلمی همایش ملی ادب کلامی و اجتماع به همراه بهروز محمودی بختیاری. فروردین 1396.
 3.   برگزارکننده سمینار باختین و زبان شناسی در دانشگاه آزاد، تهران شمال، اردیبهشت 1396.   
 4.   سردبیر مجله تخصصی سخن سمت در حوزه مطالعات کتاب درسی دانشگاهی از 1382 تا 1386.
 5.   عضو هیأت علمی گروه زبان شناسی از 1383 تاکنون.
 6.   عضو هیأت تحریریه مجله سخن سمت از 1382 تا 1390.
 7.   عضو گروه فارسی بین الملل از 1386 تا 1390.
 8.  مدیر گروه زبان شناسی از 1388 تا 1390.
 9. عضو گروه پژوهشی مطالعات کتاب درسی دانشگاهی از 1388 تا 1390.
 10.   مدیر بخش انگلیسی معاونت بین الملل «سمت» از 1392 تا 1395
 11.  عضو شورای راهبردی اروپای شرقی بنیاد سعدی.
 12.  سردبیر تخصصی مجله پازند، نشریه علمی زبان، سال 11، شماره 42 و 43، پاییز و زمستان 1394.
 13.   عضو تحریریه فصلنامه هنر زبان از بدو انتشار 1395 تاکنون.
 14.    عضو کمیته علمی و داوری همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، 1395.
 15.   عضو کمیته علمی و داوری همایش language contact & language change, دانشگاه گوته، آلمان، 2017.
 16.   مدیرگروه مطالعات کتاب درسی،از ابتدای 1396تاکنون.
 17.  سردبیر نشریه علمی و پژوهشی «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» از مهر 1397.  

1. نحو

2. جامعه شناسی زبان

3. نشانه شناسی فرهنگی

4. آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

سوابق پژوهشی

1.  ترجمه متون علمی فارسی، 1383.
2. تالیف کتاب درسی دانشگاهی، 1385.
3. تالیف کتاب درسی دانشگاهی، 1394.
4.  مبانی زبانی تألیف کتاب درسی دانشگاهی، 1396
5.  مبانی فرهنگی تألیف کتاب درسی دانشگاهی 1396
6. مبانی زبان گفتاری فارسی، 1396.

 

1. دبیر علمی اولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی

2. دبیر علمی همایش ادب کلامی و اجتماع

1. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

 

1. انجمن زبان شناسی